Befolkningsprognose Hedensted Kommune

Befolkningsprognose pr. maj 2016 for Hedensted Kommune samlet og på kommunens skoledistrikter.

1 datasæt

  • Befolkningsprognose for Hedensted Kommune 2016-2021 fordelt på skoledistrikter og alderskategorier

    xlsx

    Befolkningsprognose pr. maj 2016 for Hedensted Kommune samlet og på kommunens skoledistrikter. Befolkningsprognosen er udarbejdet med KMD Opus Simulering Befolkning, der er en boligbaseret prognosemodel, der benytter sig af nedbrydningsprincippet. Det betyder, at der på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og statustal pr. 01.01.2016 dannes en prognose for arbejdskraftoplandet, der herefter først brydes ned på kommuneniveau og siden på delområdeniveau. Arbejdskraftoplandet defineres som de kommuner, hvorimellem der foregår en konkurrence om indbyggerne: Billund, Fredericia, Hor-sens, Kolding, Vejle, Odder, Skanderborg og Ikast-Brande. En vigtig forudsætning i KMD Opus Simulering Befolkning er boligprogrammet.I forbindelse med årets prognose, er der udviklet et boligprogram baseret på et gennemsnit af de seneste 5 års byggeri i Hedensted Kommune fordelt per skoledistrikt. Dette program er efterfølgende blevet redigeret og yderligere kvalificeret af relevante personer i organisationen.

Befolkningsprognose for Hedensted Kommune 2016-2021 fordelt på skoledistrikter og alderskategorier