Grupper

Alle datasæt på Open Data DK portalen er grupperet for at skabe overblik. De er opdelt efter de samme kategorier som på European Data Portal.
Dataejere har ikke mulighed for selv at kategorisere datasæt. Du er derimod velkommen til at kontakte info@opendata.dk med forslag til kategorisering af dine datasæt i de eksisterende grupper.