Vejregister

Viser vejstatus på vejene i Københavns Kommune.

Kommuneveje er offentlige veje som vedligeholdes og drives af Københavns Kommune.

Statsveje er offentlige veje, som vedligeholdes og drives af Vejdirektoratet.

Private fællesveje ejes af private.

Vedligeholdelse- og rengøringspligt ligger hos grundejeren.

Kommunen er myndighed på og fører tilsyn med private fællesveje efter privatvejslovens bestemmelser. Private veje/Interne færdselsarealer ejes af private. Her fører kommunen ikke tilsyn. Vejstationeringen viser stationering i meter langs vejregisterets vejmidter.

3 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Bydata
Licens
opendatadk
Grupper

Transport

Keywords

Del

vejregister.json

vejregister.csv