Udlånsdata

Datasættet indeholder statistiske oplysninger om hvor og hvornår der har været udlån, fornyelser samt afleveringer af fysiske biblioteksmaterialer på Københavns biblioteker. Hertil er knyttet visse informationer om låner, såsom alder og bopælens rodenr. Udlån af e-resurser indgår ikke i dette dataudtræk. Datatrækket opdateres dagligt fra bibliotekssystemet.

2 datasæt

  • udlansdata_codes.csv

    csv 18010

    Indeholder en oversættelse af talværdier benyttet i filen loan.

  • udlansdata_loan.csv

    csv 517222730

    Datasættet indeholder statistiske oplysninger om udlån, fornyelser og afleveringer af fysiske materialer.

Organisation

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Vedligeholdes af
Henrik Guldborg
Birth
Låners fødselsdato. Feltet kan være tomt.
Cat
Lånerkategori.
Copyno
Materialenummer.
Date
Dato og tidspunkt for hvornår transaktionen er fundet sted.
Fetchbranch
Der er ikke indhold i dette felt.
Local
Nr. på den skatterode, hvor låneren bor. Feltet kan være tomt. Feltindhold, som er tal over 396, er fejl.
Municipalno
Kommunekode. Feltet kan være tomt.
Opdateringsfrekvens
Udtræk fra bibliotekssystemet fortages dagligt kl. 19.00. Data overføres til data.kk.dk dagligt kl. 21.
Patronbranch
Låners tilhørsfilial.
Periode
01-01-2014 – dags dato.
Place
Hvor udlånet, fornyelsen eller afleveringen har fundet sted.
Sprog
Engelsk (felter). Dansk (indhold).
Transtype
1 for udlån, 2 for fornyelse og 3 for aflevering.
Datakvalitet
Opdater frekvens
Licens
opendatadk
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

udlansdata_codes.csv

udlansdata_loan.csv