Luftforurening

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time.

Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm *), PM25: Partikler mindre end 2,5 µm *), SO2: Svovldioxid, Ben: Benzen, Tol: Toluen.

Enheder: µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3 og CO: mg/m3.

Data kontrolleres automatisk, men der er ikke foretaget afsluttende kontrol - der tages derfor forbehold mht. de nøjagtige værdier. Målt med: *) TEOM metoden.

Mere information kan findes hos Institut for Miljøvidenskab.

#H.C. Andersens Boulevard/1103: Gadestation (12o34’20" E, 55o40’30’’ N).

Målt på gadeniveau (på stærkt trafikerede gader).

Den trafik-orienterede station (station nr. 1103) er placeret på nordsiden af en 6 sporet gade. På begge sider af hovedgaden er der parkering langs med parallelle sidegader og fortove. På Nordsiden er der 5-6 etagers beboelsesejendomme, der bl.a huser den kommunale administration, medens der på den modsatte side ligger en forlystelsespark med træer og lave bygninger. Trafiktætheden er på omkring 70.000 motorkøretøjer om dagen.

#Jagtvej/1257: Gadestation (12o33’12" E, 55o41’54" N).

Målt på gadeniveau (på stærkt trafikerede gader).

Den trafik-orienterede station (station nr. 1257) er placeret i en 20 m bred gadeslugt (“street canyon”) mellem cykelstien og vejbanen. Stedet er omgivet af fem etagers beboelsesejendomme på begge sider af gaden. Området består hovedsageligt af huse med småbutikker, og bygningerne er 3-5 etagers beboelsesejendomme. Stedet passeres dagligt af omkring 22.000 motorkøretøjer.

#H. C. Ørsted Institutet/1259: Tagstation (12o33’41" E, 55o42’1" N).

Målt på by-baggrundsniveau (på tage eller i gårde i byområder).

Tagstationen (station nr. 1259) er placeret på et fladt tag af en syv etagers bygning, der huser institutter og laboratorier tilhørende det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Stedet er åbent og med træer mellem universitetets institutter. Afstanden til gade stationen (nr. 1257) er omkring 300 m. Der er adskillige gader med en trafikintensitet på over 5.000 køretøjer om dagen indenfor de nærmeste kilometre.

4 datasæt

 • HC-Andersens-Boulevard.csv

  csv 58797

  H.C. Andersens Boulevard/1103: Gadestation (12o34’20" E, 55o40’30’’ N).

  Målt på gadeniveau (på stærkt trafikerede gader).

  Den trafik-orienterede station (station nr. 1103) er placeret på nordsiden af en 6 sporet gade. På begge sider af hovedgaden er der parkering langs med parallelle sidegader og fortove. På Nordsiden er der 5-6 etagers beboelsesejendomme, der bl.a huser den kommunale administration, medens der på den modsatte side ligger en forlystelsespark med træer og lave bygninger. Trafiktætheden er på omkring 70.000 motorkøretøjer om dagen.

 • Jagtvej.csv

  csv 25482

  Jagtvej/1257: Gadestation (12o33’12" E, 55o41’54" N).

  Målt på gadeniveau (på stærkt trafikerede gader).

  Den trafik-orienterede station (station nr. 1257) er placeret i en 20 m bred gadeslugt (“street canyon”) mellem cykelstien og vejbanen. Stedet er omgivet af fem etagers beboelsesejendomme på begge sider af gaden. Området består hovedsageligt af huse med småbutikker, og bygningerne er 3-5 etagers beboelsesejendomme. Stedet passeres dagligt af omkring 22.000 motorkøretøjer.

 • HC-Oersted-Institutet.csv

  csv 40020

  H. C. Ørsted Institutet/1259: Tagstation (12o33’41" E, 55o42’1" N).

  Målt på by-baggrundsniveau (på tage eller i gårde i byområder).

  Tagstationen (station nr. 1259) er placeret på et fladt tag af en syv etagers bygning, der huser institutter og laboratorier tilhørende det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Stedet er åbent og med træer mellem universitetets institutter. Afstanden til gade stationen (nr. 1257) er omkring 300 m. Der er adskillige gader med en trafikintensitet på over 5.000 køretøjer om dagen indenfor de nærmeste kilometre.

 • hcoemet.csv

  csv

  Meteorologiske oplysninger for H.C. Ørstedvej

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Mobilitet
Licens
opendatadk
Grupper

Miljø

Opdatering frekvens
Løbende

Keywords

Del

HC-Andersens-Boulevard.csv

Jagtvej.csv

HC-Oersted-Institutet.csv

hcoemet.csv