Kommuneplan 2019, Rammeområder

Rammer for lokalplanlægningen efter områdetype. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen indeholder 9 områdetyper. For hver områdetype er der fastsat bestemmelser om anvendelses- og bebyggelsesmuligheder m.m.

Kommuneplanens områdetyper er: Boliger (B), Boliger og serviceerhverv ©, Serviceerhverv (S), Blandet erhverv (E), Industri (J), Havneformål (H), Tekniske anlæg (T) (herunder veje mv.) Institutioner og fritidsområder (O), Husbåde (V). Der vises også lområder reguleret af statslige forskrifter, herunder landsplandirektiver.

Rammerne fastlægger hvilke anvendelser, der kan etableres inden for området. Anvendelsesmulighederne konkretiseres med en række eksempler på funktioner, der dog ikke er udtømmende.

Bebyggelsesmulighederne bestemmes ved angivelse af maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bygningshøjde, samt krav til friarealer og parkeringsdækning. Den maksimale bebyggelsesprocent gælder for den enkelte ejendom. I lokalplaner kan bebyggelsesprocenten fastlægges for flere ejendomme under ét.

Der fastlægges desuden retningslinjer for den højst tilladelige forurening fra virksomheder og anlæg. Herudover vil det bero på en konkret vurdering, om andre funktioner er forenelige med og kan etableres i det pågældende område.

Anvendelsen, der er givet med kommuneplanens rammer, er gældende uanset om arealerne ligger over overdækkede tekniske anlæg (jernbaner, veje, forsinkelsesbassiner for regnvand, parkering mv.), der ligger under terræn eller gadeniveau. Det er herved forudsat, at det underliggende areal kan anvendes til anlæg under terræn eller gadeniveau.

Rammeområder (kommuneplanrammer) indeholder oplysninger om bl.a. det enkelte rammers rammebetegnelse, plannummer, mfl.

2 data files

Organization

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

More

Metadata

Author Email
Bydata
License
opendatadk
Group

Regeringen og den offentlige sektor

Regioner og byer

Update frequency
Historical

Keywords

Share

kp19-rammeomraader.json

kp19-rammeomraader.csv