Kommuneplan 2019, Centerstruktur for Detailhandel

Rammer for etablering af butikker.

Kommuneplanen fastlægger rammer for etablering af butikker i kommunens bydele. Københavns Kommunes mål for detailhandlen og lovgrundlaget for rammerne er beskrevet i retningslinjerne for detailhandelsstrukturen og den tilhørende redegørelse.

Butikker skal som hovedregel placeres inden for de afgrænsede bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Der er også udpeget områder, hvor der kan etableres butikker, som alene forhandler særlig pladskrævende varer. Uden for de udpegede centerområder kan der etableres enkeltstående butikker, som betjener et nærområde.

1 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Dataejer
Bydata
Licens
opendatadk
Grupper

Regioner og byer

Opdatering frekvens
Historisk

Keywords

Del

detailhandel_kp19.json