Kommuneplan 2019, Centerstruktur for Detailhandel

Rammer for etablering af butikker.

Kommuneplanen fastlægger rammer for etablering af butikker i kommunens bydele. Københavns Kommunes mål for detailhandlen og lovgrundlaget for rammerne er beskrevet i retningslinjerne for detailhandelsstrukturen og den tilhørende redegørelse.

Butikker skal som hovedregel placeres inden for de afgrænsede bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Der er også udpeget områder, hvor der kan etableres butikker, som alene forhandler særlig pladskrævende varer. Uden for de udpegede centerområder kan der etableres enkeltstående butikker, som betjener et nærområde.

1 data file

Organization

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

More

Metadata

Author Email
Bydata
License
opendatadk
Group

Regioner og byer

Update frequency
Historical

Keywords

Share

detailhandel_kp19.json