Cykelparkeringstællinger

Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere.

Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er offentligt tilgængelige.

Hvert punkt repræsenterer en tælling, hvor der er talt stativpladser, cykler i stativpladser, cykler udenfor stativpladser samt ladcykler. Optællingen er foretaget i alle bydele på hverdage mellem kl. 8 og 17 i juli-september 2017.

Kolonner i datasæt:

id_1: id for datapunkt

id: oprindeligt id for datapunkt

taelleomra: tælleområde som tælling er talt i

pladser: antal stativpladser

cykelpaapl: antal cykler som står i stativ

cykeludenf: antal cykler som ikke står i stativ

ladcykler: antal ladcykler

oprettet: tidspunkt hvor tælling er oprettet

redigeret: hvis tællinger er redigeret på et senere tidspunkt

latitude og longitude: tællingens koordinatpunkt

Cykel_sum: ”cykelpaapl + cykeludenf”

Sum_m_lad: ”cykelpaapl + cykeludenf + ladcykler”

Cyk_diff: ”- Pladser + Cyk_sum” (Er difference mellem antal pladser og * summen af cykler. Negativ værdi indikerer ’overskud’ af pladser, positiv værdi indikerer ’underskud’ af pladser. OBS: indeholder ikke ladcykler.)

3 datasæt

 • Cykeltællinger 2017

  shape

 • cykeltællinger.csv

  csv

 • cykel.json

  json

  !OBS! Datasættet er for omfangsrigt til at vises på nedenstående kort.

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
KK Mobilitet
Vedligeholdes af
KK Mobilitet
Licens
opendatadk
Grupper

Transport

Keywords

Del

cykeltællinger.csv

cykel.json