CO2-regnskab

Københavns Kommune kortlægger og beregner byens CO2-emission årligt for at kunne følge op på kommunens klimaplan.

CO2-kortlægningen følger principperne for anvendelse af CO2-beregneren udviklet af COWI og DCE (DMU) for Klimaministeriet og KL i 2008. Der er imidlertid i nogle tilfælde foretaget mere specifikke beregninger end dem, der kan foretages med CO2-beregneren. Det skyldes, at emissionsfaktorerne i CO2-beregneren trods løbende opdateringer ikke indeholder de nyeste data.

Kortlægningen indrager emissionen af metan (CH4) og lattergas (N2O), således at der opgøres CO2-ækvivalenter og ikke kun CO2-emissioner. Ændringen betyder at CO2-regnskabet herved bliver mere præcist og retvisende. Dette gælder for opgørelsen af CO2-emissionen fra elforbruget, fjernvarmen og den individuelle opvarmning til husholdninger.

Læs mere om konklusioner, forudsætninger og baggrunde for CO2-regnskabet

6 datasæt

Organisation

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Jens Sperling
Vedligeholdes af
Jens Sperling
Datakvalitet
Kontor
Bydata
Kontor email
Kvalitetsnote
Opdater frekvens
Licens
opendatadk
Grupper

Energi

Miljø

Keywords

Del