CO2-regnskab

Københavns Kommune kortlægger og beregner byens CO2-emission årligt for at kunne følge op på kommunens klimaplan.

CO2-kortlægningen følger principperne for anvendelse af CO2-beregneren udviklet af COWI og DCE (DMU) for Klimaministeriet og KL i 2008. Der er imidlertid i nogle tilfælde foretaget mere specifikke beregninger end dem, der kan foretages med CO2-beregneren. Det skyldes, at emissionsfaktorerne i CO2-beregneren trods løbende opdateringer ikke indeholder de nyeste data.

Kortlægningen indrager emissionen af metan (CH4) og lattergas (N2O), således at der opgøres CO2-ækvivalenter og ikke kun CO2-emissioner. Ændringen betyder at CO2-regnskabet herved bliver mere præcist og retvisende. Dette gælder for opgørelsen af CO2-emissionen fra elforbruget, fjernvarmen og den individuelle opvarmning til husholdninger.

Læs mere om konklusioner, forudsætninger og baggrunde for CO2-regnskabet

6 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Dataejer
Jens Sperling
Datakvalitet
Kontor
Bydata
Kontor email
Kvalitetsnote
Opdater frekvens
Licens
opendatadk
Grupper

Energi

Miljø

Keywords

Del

CO2 Regnskab KK 2018

CO2 regnskab KK 2017

CO2 Regnskab KK 2016_140817.xlsx

CO2 Regnskab KK 2015.xlsx