Air View - Street View målinger af luftkvalitet

Data er indsamlet i Copenhagen Air View-projektet i perioden 5. november 2018 til 1. marts 2020 ved hjælp af en Google Street View-bil med påmonteret videnskabeligt luftmåleudstyr. Alle veje i København er blevet målt mindst 6 gange hvor der er foretaget en måling pr. sekund. Blinde gader er i nogle tilfælde blevet målt færre gange. Alle målinger på 1 sekund er blevet samlet til vejsegmenter på ca. 30 meter. NO2-data for hvert vejsegment repræsenterer en langsigtet gennemsnitlig værdi. For sod (Black Carbon) og ultrafine partikler repræsenterer de langvarige dagsværdier. Enkelte manglende datapunkter er anført i datasæt som -999999.

Citation: Utrecht University & Google 2021

Metode og kort er offentliggjort her: https://insights.sustainability.google/labs/airquality

Data was collected in the Copenhagen Air View project in the period 5 November 2018 to 1st March 2020 using a Google Street View car with fitted science grade air quality measuring equipment. All roads in Copenhagen have been measured at least 6 times taking a measurement pre second. Cul de sacs have in some cases been measured fewer times. All 1-second measurements were averaged onto road segments of approx. 30 meters. NO2 data on each road segment represents a long-termaverage value. For soot (Black Carbon) and ultrafine particles they represent long-term daytimeaverage values. A few missing data points have been marked as -999999

Citation: Utrecht University & Google 2021

For methodology and maps, see here: https://insights.sustainability.google/labs/airquality

3 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Dataejer
Copenhagen Solutions Lab
Licens
opendatadk
Grupper

Miljø

Opdatering frekvens
Historisk

Keywords

Del

CAV_25May2021.json

CAV_25May2021.geojson