Affald

Affald indsamlet i Københavns Kommune, fordelt på fraktioner. Baseret på indvejningsdata fra affaldsbehandlere. Storskrald og dagrenovation er angivet i ton, mens de resterende fraktioner er angivet i kg. Læs mere om [Københavns Ressource- og Affaldsplan] (http://www.kk.dk/artikel/ressource-og-affaldsplan-2018) Spørgsmål om affaldshåndtering rettes til [Affald og Genbrug i Byens Drift] (http://2012.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-drift/kunderettet-drift/affald-og-genbrug)

2 data files

Organization

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Ressourcer & Affald
Datakvalitet
Licens
opendatadk

Del

Hustandsindsamlet affald 2014-2018

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.

Affaldsrapport - mængder 08-16

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.