Affald

Affald indsamlet i Københavns Kommune, fordelt på fraktioner. Baseret på indvejningsdata fra affaldsbehandlere. Storskrald og dagrenovation er angivet i ton, mens de resterende fraktioner er angivet i kg. Læs mere om [Københavns Ressource- og Affaldsplan] (http://www.kk.dk/artikel/ressource-og-affaldsplan-2018) Spørgsmål om affaldshåndtering rettes til [Affald og Genbrug i Byens Drift] (http://2012.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-drift/kunderettet-drift/affald-og-genbrug)

2 datasæt

  • Hustandsindsamlet affald 2014-2018

    xlsx

    Hustandsindsamlet affald 2014-2018

  • Affaldsrapport - mængder 08-16

    xlsx

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Ressourcer & Affald
Datakvalitet
Licens
opendatadk
Grupper

Miljø

Keywords

Del

Hustandsindsamlet affald 2014-2018

Affaldsrapport - mængder 08-16