Ringkøbing-Skjern udstiller automatisk data på opendata.dk

  • Nyheder
  • Use-cases

Ny høstfunktion via DCAT gør det muligt automatisk at udstille data og metadata på opendata.dk, bl.a. for kommuner der bruger ESRI. Det gør Ringkøbing-Skjern Kommune, som er Open Data DKs nyeste medlem.

Ringkøbing-Skjern Kommune er for nylig blevet ordinært medlem i Open Data DK. De har allerede over 50 datasæt på opendata.dk – eller nærmere bestemt, så henviser de til datasættene.

Ringkøbing-Skjern udstiller i dag deres åbne data via ESRIs opendata funktioner. Ved hjælp af formatet DCAT henter opendata.dk nu information om Ringkøbing-Skjerns datasæt en gang i døgnet og udstiller disse informationer på opendata.dk.

Med denne funktion kan Open Data DK dermed give en ekstra dør ind til kommunens åbne data og skabe mere synlighed, uden at data eller metadata skal opdateres flere steder.

Er man som kommune interesseret i at dele åbne data på opendata.dk via denne funktion, kan I kontakte jeres leverandør for at få information om jeres nuværende åben data løsning har et DCAT-feed og eventuelt linket til dette. Hvis Open Data DK får dette link, vil vi hurtigt kunne etablere en høstning af datasæt.

Deling af åbne data med få ressourcer

Ringkøbing-Skjern Kommune har længe været interesseret i at udstille åbne data på opendata.dk. Som mange andre mindre kommuner har de dog oplevet det som en udfordring at få ressourcerne til at gå op. Med DCAT-høstningen har kommunen endelig fået en løsning, hvor tingene går op i en højere enhed.

”Da vi selv havde opsat og udstillet data og metadata som åbne data via vores egen portal med ESRI’s open data komponenter, så var udstillingen af feedet til opendata.dk ligetil,” uddyber Anne-Marie Gintberg, GIS-koordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune. ”Vi vil rigtig gerne det her, og nu passer ressourcerne sammen.”

På nuværende tidspunkt udstiller Ringkøbing-Skjern kun GIS-data, da det er her, deres strategiske fokus aktuelt ligger. Hvis man som kommune ønsker at udstille andre typer data end GIS-data automatisk på opendata.dk, vil selve høstfunktionen dog også kunne bruges til det.

En ”landsdækkende avis”

Hvor fokus indtil nu har været på tilgængeligheden af data for kommunens egne borgere med omtale i lokalradio og TV Midtvest, håber Anne-Marie Gintberg, at Open Data DK skaber mere synlighed for resten af landet:

”Vores egen portal er god til vores egne virksomheder og borgere, men vi vil gerne nå ud til virksomheder og borgere fra andre kommuner, der fx har sommerhus her, vil surfe eller kigge fugle. Derfor er det fedt, at vi med Open Data DK er kommet i en ”landsdækkende avis” og forhåbentligt når ud til en mere bred flok, der har interesse i vores kommune.”

Åbne data er vigtige for os – og vores borgere

Selvom Ringkøbing-Skjerns strategi for åben data har et naturligt fokus på erhverv, så er frivillighed, transparens og demokratisering lige så stor en motivation for arbejdet med de åbne data.

Et eksempel er en borgergruppe, som ønskede adgang til data, der kunne være relevant i forhold til at lave byfornyelse. De åbne data førte bl.a. til et konkret forslag til nye stier og til et branding-tiltag for kommunen. De åbne data har også været en god støtte under virtuelle borgermøder.

Det har også været vigtigt for Ringkøbing-Skjern Kommune at gøre data lettere tilgængelige for borgerne, understreger Anne-Marie Gintberg: ”Hvis data ikke kan åbnes i et normalt program, så er de ikke så åbne for borgere. Derfor har vi også et værktøj, som viser de åbne data på et kort, og bl.a. giver borgere mulighed for at markere punkter til borgermøder. Hvis vi kan sænke barren for at bruge data, gør vi det.”

Data vises derfor også på RKSK-kortet, som skaber nysgerrighed omkring data. Ved henvendelser med interesse i bestemte data, bliver der henvist til de åbne data.

Hvad nu?

  • Er I som kommune interesseret i at høre mere om emnet, opfordrer vi til at deltage i vores webinar om eksempler på automatisk udstilling efter sommer. Invitation med dato følger.
  • Kommuner er også velkommen til at kontakte Anne-Marie Gintberg, Ringkøbing-Skjern Kommune, for sparring.
  • Har jeres nuværende åben data løsning et DCAT-feed og link til dette, kan I sende linket til Open Data DK på info@opendata.dk.
  • Ønsker jeres kommune at blive medlem af Open Data DK, kan I kontakte sekretariatsleder Birgitte Kjærgaard. Læs mere om medlemskab her.
  • Se Ringkøbing-Skjern Kommunes data