Bo Fristed om Smart Cities og Open Data

Bo Fristed om Smart Cities og Open Data

  • Nyheder

I forbindelse med EU-projektet CityPulse, har Bo Fristed, formand for Open Data Aarhus og IT-chef hos Aarhus Kommune, medvirket i en spændende artikel om Smart Cities med navnet: Open Source + Open Data + Open Innovation = Smart City.

“To live in a digital age is the possibility to take a step further into completion than we were able to before. The amount of information we receive today corresponds to what a person in the 15th century received during his or her entire lifetime. With digitisation we have the possibility to reach further, be smarter and do more – better and more efficiently.”

Bo Fristed fortsætter med en anskuelse af den digitale tidsalder som noget, der har både positive og negative sider. De positive elementer findes i, at teknologien muliggør mere kommunikation og flere og bedre services, mens de negative kommer til udtryk i et tab af privathed.

“Open Data is open and freely accessible data cleared of personal information, and especially public data has to be open. It is important to bring the data into play and make it available to start-ups, entrepreneurs, major industries, as well as to research institutes for generating new knowledge. Last but not least, we must support the idea of democracy by exhibiting openness in public administration and tell the citizens what we do in the public administration.”

Bo Fristed ønsker, at Aarhus bliver en Smart City, og dermed bedre kan understøtte borgerne, og de opgaver Aarhus har som kommune og region. Aarhus har allerede påbegyndt dette arbejde gennem Smart Aarhus-partnerskabet, der er baseret på idéen om, at partnerskaber kan bygge bro mellem forskellige sektorer og organisationer, og dermed fremme Aarhus internt og i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. En Smart City er en by, der let og hurtigt kan udvikle sig digitalt og dermed sørge for, at borgerne vil opleve holistiske services, der er bedre tilpasset deres behov.

“Opening up data is still a pioneer work, and we have not addressed the whole value chain yet. We still need the perfect business case or the well-used use case. At the moment, the most positive responses come from small start-ups and private developers rather than from the average citizen. We should be better at communicating about Open Data in general and tell citizens where they meet data in their everyday lives. So actually the citizens experience data and smart city technologies already, but we should be better at telling this story.”

Artiklen er at finde HER på side 34-35