Åbne data bekæmper miljøsvineri

  • Nyheder

Det er nu muligt at tilgå information om spildvand og andre miljødata på Miljøportalen. De seneste tre år har Miljøportalen samlet alle data om spildevand og har lagt dem op i skyen (kaldet Puls). Tidligere har et besværligt it-system fået flere kommuner til at forsømme deres pligt til at indberette miljødata, hvilket har gjort det til en enorm udfordring at lave vandmiljøplaner i Danmark.

Nyt og åbent erstatter gammelt og lukket

Før den samlede Miljøplatform var det tungt og langsommeligt at indberette og hente miljødata om spildevand. En vandprøves analyseresultater skulle eksempelvis sendes med papirbrev til rekvi-renten, som efterfølgende skulle sende resultaterne videre via mail i et Excel-ark, og når resulta-terne så skulle lægges ind i databaserne, foregik det inde i et lukket Citrix-miljø, som man skulle være oprettet som bruger for at tilgå. Miljøportalen gør med sin åbne tilgang op med det langsom-melige, lukkede og ofte mangelfulde system.

Bedre data, bedre vandplaner

Bedre data, som det er let at få adgang til, betyder bedre vandplaner, der kan sørge for, at det danske vandmiljø beskyttes mod de forurenende stoffer, der ledes ud i naturen.

“Man ville gerne erstatte tidligere databaser, som var udviklet på en facon, så de ikke var så åbne til omverdenen. Rent teknisk er de blevet lagt om til serviceorienteret arkitektur, så man kan tilgå data fra andre applikationer”, fortæller Thomas Tingberg, der leder Puls-projektet hos Miljøportalen, til Version2.

Tre år efter at Puls så dagens lys, indeholder portalen nu både spildevandsoplysninger om regn-vand, industriudledning samt dambrug.

Læs artiklen her: http://www.version2.dk/artikel/miljoesvineri-faar-kamp-til-stregen-af-aa…