Plandata.dk

Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige for alle. Plandata.dk er bygget på det tidligere PlansystemDK.

Formålet med Plandata.dk er at sikre let adgang til kommunernes planer mv., blandt andet kommuneplaner, lokalplaner og landzonetilladelser - herunder også for andre systemer (sagsbehandlersystemer m.m.). Udover at sikre offentligheden en let adgang til kommunernes planlægning, er formålet også at lette kommunernes arbejdsgang ved at gøre det simplere at indmelde planer til staten.

Plandata.dk sikrer, at plandata registreres entydigt og gøres digitalt tilgængeligt for alle, herunder også tredjepartssystemer.

Det er Erhvervsstyrelsen, som varetager systemet og står for drift og vedligeholdelse, mens kommunerne står for løbende at opdatere indholdet af systemet, ved indberetning af nye planer og opdatere gamle.

Du finder vejledning og adgang til plandata.dk’s webservices her: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-til-webservices

Se seneste dokumentation af regler for Plandata.dk og følg med i ændringer, der har særlig betydning for tredjepartsudviklere: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/Tredjepartsudvikling-plandata

1 datasæt

  • Adgang til plandata.dk webservices

    html

    WFS (Web Feature Services) giver dig adgang til planernes geografiske vektorer (features) og dermed planernes egentlige indhold.

    WMS (Web Map Services), viser planer som geografisk orienterede billeder.

    WMTS (Web Map Tile Services), udstiller planer ved hjælp af tiles. Hvert kort består af et antal af tiles, som sammensættes til et stort kortbillede.

Adgang til plandata.dk webservices