eSundhed - Din adgang til offentlige sundhedsdata

eSundhed er en kilde til statistisk viden om danskernes sundhed. Her kan man som fx patient, studerende, forsker eller sundhedsfaglig person finde offentlige sundhedsdata på regions-, kommunal- og hospitalsniveau. Siden drives af Sundhedsdatastyrelsen.

Alle oplysninger på eSundhed er tilgængelige for offentligheden.

Vilkår for anvendelse

Ophavsret Du må gerne anvende og citere indhold fra hjemmesiden (esundhed.dk, mitsygehusvalg.dk, medstat.dk og ordiprax.dk) og publikationer m.m., hvis du udtrykkeligt angiver Sundhedsdatastyrelsen som kilde.

Hvis du viderebearbejder tal, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved at skrive: “Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen”. Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt Sundhedsdatastyrelsen kun formidler indholdet for tredjepart.

Du må ikke anvende eSundhed eller Sundhedsdatastyrelsens logo i kommercielle sammenhænge, medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse til det.

Du må under ingen omstændigheder bruge logoet på en sådan måde, at Sundhedsdatastyrelsen fremstår som forfatter eller afsender af beskeder, publikationer, hjemmesider e.l.

Ansvar Sundhedsdatastyrelsen bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet.

Sundhedsdatastyrelsen har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Dataejer
Sundhedsdatastyrelsen
Licens
Andet (Attribution)
Grupper

Sundhed

Opdatering frekvens
Løbende

Keywords

Del

eSundhed.dk