Den Danske Valgdatabase

Valgdatabasen indeholder geografiske data for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger siden 1979 opgjort helt ned på de enkelte valgsteder. Når man henter data fra databasen, kan man selv vælge, om man vil have data opgjort på valgstedsniveau eller på større geografiske enheder såsom valgkredse eller kommuner.

De geografiske enheder og deres grænser ændres over tid, men det er netop en særlig styrke ved valgdatabasen, at man kan omregne valgdata til geografiske enheder, som med en given tolerance er ens over tid.

Den danske valgdatabase har indtil nu haft hjemme på Aarhus universitet, og er nu blevet overført til Danmarks Statistik, der fremover vil stå for driften.

Databasen er åben for alle og valgdata er frit tilgængelige.

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Dataejer
Danmarks Statistik
Licens
Andet (Open)
Grupper

Regeringen og den offentlige sektor

Keywords

Del

Den Danske Valgdatabase