Kommunale nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet har samlet en lang række data om landets 98 kommuner. Her kan bl.a. findes tal på aldersfordelingen i befolkningen, indtægter og udgifter på en lang række offentlige services, overblik over boliger og ydelser i ældreplejen mm. Alle oplysninger kan ses inddelt på årsbasis eller vises som tabel eller kort.

Vilkår for brug af data: http://www.noegletal.dk/ntIntr.html

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Forfatter
Vedligeholdes af
Social- og Indenrigsministeret
Licens
Andet (Attribution)
Grupper

Befolkning og samfund

Keywords

Del

Nøgletal