Dagtilbudsregisteret

Dagtilbudsregisteret er det autoritative register på dagtilbudsområdet. Registeret ejes af Børne- og Undervisningsministeriet og udvikles af Styrelsen for IT og Læring (STIL).

Registeret beskriver daginstitioner i tre niveauer, som skal downloades separat.

  • Daginstitutionsniveau, dvs klynge- eller forældrebestyrelsesniveau
  • Anvisningsenhedsniveau, det pasningssted som børnene bliver anvist til
  • Alternativadresseniveau, under anvisningsenheden hvor barnet også kan passes

Datamodel findes her: https://viden.stil.dk/display/DATIREG/Datamodel

Det er kommunerne, som via de udviklede webservices, leverer data om institutioner til dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisteret går fra starten i luften med data modtaget fra Danmarks Statistik. Opdaterede data om dagtilbuddene leveres fra kommunerne. Dagplejere vil indledende ikke indgå i Dagtilbudsregisteret.

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Keywords

Del

Dagtilbudsregisteret