Giv feedback 
til udviklingen af Open Data DK og vind en sensor

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø.

Region Hovedstaden samarbejder med kommuner og​ erhvervsliv om udvikling...

1 fundne resultater

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø.

Region Hovedstaden samarbejder med kommuner og​ erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse​​.

Region Hovedstaden ledes af fo​lkevalgte politikere og er en offentlig myndighed.

Region Hovedstaden i tal

 • Med 1,7 mio. borgere er Region Hovedstaden borgermæssigt den største af Danmarks regioner
 • Regionens areal: 2.561 km2
 • Antal ansatte: ca. 40.400
 • Samlet budget for 2013: 39,8 mia. kr
 • Akuttelefonen 1813 har efter 11 måneder i drift modtaget 145.000 opkald fra borgerne
 • I 2012 rykkede Det Psykiatriske Akutberedskab ud 458 gange
 • Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 10 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri
 • Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 Voksen Psykiatriske Centre, 1 Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 sociale tilbud
 • Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der blandt andet indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet
 • Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet modtager og håndterer blandt andet sundhedsfaglige 112-opkald og rykker ud til borgerne 250.000 gange årligt med blandt andet ambulancer og liggende sygetransport
 • Praksissektoren i regionen består af ca. 3.800 praktiserende behandlere – herunder alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer
 • De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden – bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler
 • Region Hovedstaden uddeler hvert år Global Excellence i Sundhed på 1,5 mio. kr. i samarbejde med universiteterne for at anerkende og synliggøre miljøer, som ligger i front med forskning og udvikling af nye behandlinger
 • Region Hovedstaden afsætter hvert år godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere projekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde
 • Region Hovedstaden er ansvarlig for at opspore, kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord på 6.000 grunde. Desuden skal 11.000 grunde tjekkes for gammel forurening, og 1.800 grunde skal renses op