Region Hovedstaden logo

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø.

Region Hovedstaden samarbejder med kommuner og​ erhvervsliv om udvikling...

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø.

Region Hovedstaden samarbejder med kommuner og​ erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse​​.

Region Hovedstaden ledes af fo​lkevalgte politikere og er en offentlig myndighed.

Region Hovedstaden i tal

 • Med 1,7 mio. borgere er Region Hovedstaden borgermæssigt den største af Danmarks regioner
 • Regionens areal: 2.561 km2
 • Antal ansatte: ca. 40.400
 • Samlet budget for 2013: 39,8 mia. kr
 • Akuttelefonen 1813 har efter 11 måneder i drift modtaget 145.000 opkald fra borgerne
 • I 2012 rykkede Det Psykiatriske Akutberedskab ud 458 gange
 • Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 10 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri
 • Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 Voksen Psykiatriske Centre, 1 Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 sociale tilbud
 • Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der blandt andet indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet
 • Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet modtager og håndterer blandt andet sundhedsfaglige 112-opkald og rykker ud til borgerne 250.000 gange årligt med blandt andet ambulancer og liggende sygetransport
 • Praksissektoren i regionen består af ca. 3.800 praktiserende behandlere – herunder alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer
 • De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden – bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler
 • Region Hovedstaden uddeler hvert år Global Excellence i Sundhed på 1,5 mio. kr. i samarbejde med universiteterne for at anerkende og synliggøre miljøer, som ligger i front med forskning og udvikling af nye behandlinger
 • Region Hovedstaden afsætter hvert år godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere projekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde
 • Region Hovedstaden er ansvarlig for at opspore, kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord på 6.000 grunde. Desuden skal 11.000 grunde tjekkes for gammel forurening, og 1.800 grunde skal renses op