• Arbejdsulykker

  Vejle Kommune

  Viser Data om arbejdsulykker (Registreret i EASY)med og uden fravær, fordelt på forvaltning og FagMED. Anden del viser arbejdsylykker med fravær holdt op mod mio. arbejdstimer (1655 timer pr....

 • Sygefravær

  Vejle Kommune

  Data om sygefravær for ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder årsagskoderne Egen sygdom, Arbejdsskade og §56 aftaler. Data indeholder månedslønnet personale.

 • Personaleomsætning

  Vejle Kommune

  Data omfatter alle ansatte ved Vejle Kommune på månedsløn ekskl. elever, vikarer og ansatte på særlige vilkår. personaleomsætning beregnes som ekstern afgang/ antal ansatte

 • Fuldtidsstillinger

  Vejle Kommune

  Fuldtidsstillinger ved Vejle Kommune opdelt på overenskomster, Forvaltning og FagMED. Data omfatter alle ansatte inkl. timelønnede mv. omregnet til fuldtidsstillinger.

 • Køn og alder

  Vejle Kommune

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • Socioøkonomiske data, Aarhus - 2021

  Aarhus Kommune

  Data er fra januar 2021, og beskriver socioøkonomiske forhold for forskellige områder i Aarhus. Data er opgjort på niveauet Statistikdistrikter (der er knap 100 i kommunen), hvor enkelte er samlet for...