• Bymiljø Aarhus (CityProbe 2)

    Aarhus Kommune

    **Introduktion** Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de 30 opsatte CityProbe 2 enheder i Aarhus by. En CityProbe-enhed er normal placeret på en lygtepæl i omtrent 4...

  • Luftforurening

    Københavns Kommune

    Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm \*), PM25: Partikler...