Tag: tælledata

Grupper: Befolkning og samfund

1 fundne resultater

  • Tællekamera på Dokk1

    Aarhus Kommune

    Data opdateres ikke. De benyttede tællekameraer er udskiftet med anden type kamera og optællingsmetode sker via anden software. Aktuelle data fra disse kameraer kan ses i datasættet [Besøgstal og...