• Kvarter

    Københavns Kommune

    Opdeling af Københavns kommune i kvarterer. I alt 67 kvarterer. Kvarterer er en opdeling mellem roder (https://www.opendata.dk/city-of-copenhagen/roder) og bydele...