Tag: grundejer

Grupper: Regioner og byer

1 fundne resultater

  • Grundejerforening

    Københavns Kommune

    En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje,...