Tag: beskyttelseslinjer

Grupper: Regioner og byer

1 fundne resultater

  • Plandata.dk

    Andres data

    Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er...