Tag: Trafiktælling

2 fundne resultater

  • Faste Cykeltællinger

    Københavns Kommune

    Her kan du finde tal for trafik fra Københavns faste tællesteder. Vej-Id fortæller, hvor tællestationen er placeret. - og + efter vej-Id beskriver retningen hvor der tælles. T er udtryk for...

  • Tællinger, kryds

    Københavns Kommune

    Tælling af fodgænger, cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte kryds. Datasættet er opdelt i excelfiler fordelt på hvert kryds. Tællestationsnummer angiver placeringen af tællestationen, og...