Tag: Miljø

Grupper: Befolkning og samfund

1 fundne resultater

  • Kommunale nøgletal

    Andres data

    Social- og Indenrigsministeriet har samlet en lang række data om landets 98 kommuner. Her kan bl.a. findes tal på aldersfordelingen i befolkningen, indtægter og udgifter på en lang række offentlige...