Tag: Krydstælling

1 fundne resultater

  • Tællinger, kryds

    Københavns Kommune

    Tælling af fodgænger, cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte kryds. Datasættet er opdelt i excelfiler fordelt på hvert kryds. Tællestationsnummer angiver placeringen af tællestationen, og...