Tag: Karréer

Grupper: Regioner og byer

1 fundne resultater

  • Gårdhaver

    Københavns Kommune

    Kommunalbestyrelsen kan for flere ejendomme træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friarealet, herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboelse når det er...