• Byrådsdata

    Aarhus Kommune

    Data vedrørende byrådsmøderne i Aarhus kommune. Datasættet indeholder lydoptagelser. http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder.aspx