• Brugerundersøgelse i Borgerservice og Biblioteker 2015

  Aarhus Kommune

  Brugertilfredshedsundersøgelsen i Borgerservice og Biblioteker foretages hvert år efter en turnusordning. Tilfredsheden med borgerbetjeningen i Dokk1 og Bibliotekerne i Aarhus Kommune undersøges hvert...

 • Restanceopgørelser

  Aarhus Kommune

  Datasættet indeholder en opgørelse over den restance, som borgere og virksomheder skylder til Opkrævningen i Aarhus Kommune. Datasættet er et øjebliksbillede, som bliver gjort tilgængelig den 1. i...

 • Digitale Bydele

  Aarhus Kommune

  Datasættet indeholder indsamlede idéer fra borgere i Projektet Digital Bydel. Ideerne er først kommet ind som tale (mp3) og er derefter blevet transskriberet. Datasættet indeholder også data omkring...