Format: SHP

Tag: Cykler

Grupper: Transport

Organisationer: Københavns Kommune

2 fundne resultater

  • Trafiktal

    Københavns Kommune

    Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic on a full day for both...

  • Cykelparkeringstællinger

    Københavns Kommune

    Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere. Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er offentligt...