Format: Link

Grupper: Uddannelse, kultur og sport

Grupper: Transport

Organisationer: Københavns Kommune

1 fundne resultater

  • Arealer til arrangementer

    Københavns Kommune

    Areal der kan bruges til arrangementer. Indeholder også information omkring tilkørselsforhold (Adgang til arrangementspladsen), friholdspassager, maksimal vægtbelastning samt materiel afhængig af...