• Kommunale nøgletal

  Andres data

  Social- og Indenrigsministeriet har samlet en lang række data om landets 98 kommuner. Her kan bl.a. findes tal på aldersfordelingen i befolkningen, indtægter og udgifter på en lang række offentlige...

 • Institutionsregistret

  Andres data

  Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt...

 • Energi Data Service

  Andres data

  Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. Der er også data om kommunernes...

 • 10.02.02 Grundsalg bolig

  Ringkøbing - Skjern

  Boligarealerne er udbudt til salg for hver matrikel og følger de matrikulære afgrænsninger. Når boligarealerne sælges ændres farven fra grøn til rød på salgslaget. Nye områder oprettes i forbindelse...

 • Open Data DK Nyhedsbreve

  Open Data DK

  I Open Data DK's nyhedsbrev bringer vi nyheder fra foreningen og andre open data relaterede emner. Du kan også følge med i aktiviteter omkring åbne data arbejdet i Danmark. Du kan tilmelde dig Open...

 • Dataforsyningen

  Andres data

  Det skal være nemmere at få adgang til offentlige data. Derfor etablerer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Dataforsyningen. Besøg SDFE Labs eller tag en brugertest og giv dit bidrag til...

 • Forsyningsdataportal

  Andres data

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet præsenterer i samarbejde med Energistyrelsen, Forsyningssekretariatet, Forsyningstilsynet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en samlet indgang...

 • Åbne skattelister

  Andres data

  Fra http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167688 Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for selskaber skal være offentligt tilgængelige, fordi der ønskes en større åbenhed om selskabers...

 • 10.48.02 Fortællinger

  Ringkøbing - Skjern

  Ugentlige udtræk af Historier fra Historisk Atlas - www.historiskatlas.dk. Vi udtrækker historier fra vores område og omformer dem til GIS.

 • 34.20.08 Koordineringsplan

  Ringkøbing - Skjern

  I temaet er det muligt at finde igangværende og planlagt lednings- og anlægsarbejde af et vist omfang. Det er kun arbejder, der bliver udført af følgende lednings-ejere, der er registreret i...