Format: CSV

Organisationer: Aarhus Kommune

Grupper: Regioner og byer

2 fundne resultater

  • Sensordata

    Aarhus Kommune

    Data hentes fra sensorer placeret mellem Dokk1 og Navitas. Ressourcerne består af målinger for de respektive størrelser på det angivne tidspunkt i UTC. Upload sker hver 5. minut.

  • Aarhus adressedimension

    Aarhus Kommune

    Indeholder de adresser, som Aarhus Kommune har registreret og har anvendt over tid. Adresserne har længde- og breddegrader. Indeholder også en rækker koder for sogne, skoledistrikter, plejedistrikter,...