Format: CSV

Grupper: Miljø

Organisationer: Aarhus Kommune

6 fundne resultater

 • Bymiljø Aarhus (CityProbe)

  Aarhus Kommune

  ### Introduktion Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de pt. ca. 25 opsatte CityProbe enheder i Aarhus by. Indenfor den nærmeste fremtid bliver netværket opgraderet til...

 • Naturbeskyttede områder med Bilag 4 arter

  Aarhus Kommune

  Bilag IV-arter er en gruppe arter, der er særligt truede og sårbare. Arterne fremgår af EU´s Habitatdirektiv bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. Arterne er beskyttet mod...

 • Miljødata for den rensede røg

  Aarhus Kommune

  Læs mere om datasættet på flg. link http://tm.aarhuskommune.dk/affald/PlgDataOff/miljoeData.aspx

 • Sensordata

  Aarhus Kommune

  Data hentes fra sensorer placeret mellem Dokk1 og Navitas. Ressourcerne består af målinger for de respektive størrelser på det angivne tidspunkt i UTC. Upload sker hver 5. minut.

 • Tømningsdata, AffaldVarme

  Aarhus Kommune

  Datasættet indeholder tømningsdata for affaldsbeholdere i Aarhus Kommune. Beholderne er anonymiserede ved at reducere nøjagtigheden på koordinaterne til ca. 1 km usikkerhed. Pr. 1. januar 2015 blev...

 • Luftforurening

  Aarhus Kommune

  I Aarhus måles der på Banegårdsgade (gadestation) og Botanisk Have (bybaggrund). Målestationerne opdeles i "typer" efter hvor de er opstillet: Gade - på stærkt trafikerede gader Bybaggrund - på...