Format: CSV

Grupper: Uddannelse, kultur og sport

Grupper: Transport

Organisationer: Københavns Kommune

2 fundne resultater

  • Råden over vej med events

    Københavns Kommune

    Lokationsdata fra Erhvervsportalen styres p.t. udelukkende via adresse validering. Data foreligger samlet i en tabel som punkt, linje og flade. Datasættet indeholder følgende data: *...

  • Cykeldata

    Københavns Kommune

    Indeholder Cykelsti/baner, Cykelmuligheder (cykelforbindelser til det øvrige cykelrutenet. Dvs. veje uden cykelstier, men som er velegnede cykelruter, samt cykelstier uden for vejnettet), Grønne...