Organisationer: Andres data

22 fundne resultater

  • Institutionsregistret

    Andres data

    Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt...

  • Energi Data Service

    Andres data

    Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. Der er også data om kommunernes...