Licens: Andet (Open)

Grupper: Miljø

43 fundne resultater

 • Danmarks Miljøportal

  Andres data

  Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem kommuner, regioner og staten. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle...

 • Træer, basisregister

  Københavns Kommune

  Master register der indeholder alle træer (fx. parktræer, naturtræer, gadetræer samt risikotræer, træer med bakteriekræft og fældede træer) på kommunale veje. Eksisterende træer på kommunale veje...

 • Arealanvendelse

  Københavns Kommune

  Arealanvendelse i København. Data indeholder bl.a.: * Grønne områder * Parker * Rekreative områder * Naturområde * Havekolonier * Kirkegårde

 • Kartoner, indsamling

  Københavns Kommune

  Karréer der indgår i forsøg med indsamling af mælkekartoner og pizzabakker

 • Strandbeskyttelse

  Københavns Kommune

  300m beskyttelseszone til beskyttelse af de åbne og i særdeleshed uberørte kyststrækninger. Dette datasæt indeholder kun data for Københavns Kommune, for data uden for kommunen kan man bruge det...

 • Bevaringsværdige træer

  Københavns Kommune

  I Københavns Kommune er kriterierne for at et træ kan udpeges som bevaringsværdigt, at det er minimum 20 år gammelt og kan leve mindst 25 år mere på udpegningstidspunktet. Størrelse, karakter,...

 • Partnerskabstræer

  Københavns Kommune

  Master register der indeholder alle partnerskabstræer der er uddelt af Teknik- og Miljøforvaltningen. En del af handlingsplan for plantning af 100.000 træer, grøn skybudsplanlægning, et...

 • Strandbeskyttelse på umatrikuleret areal

  Københavns Kommune

  Strandbeskyttelse på umatrikulerede arealer i Københavns Kommune. 300m beskyttelseszone til beskyttelse af de åbne og i særdeleshed uberørte kyststrækninger

 • Ikoniske træer

  Københavns Kommune

  136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper fordelt over hele byen har fået status som ikoniske træer. De ikoniske træer er udpeget som et led i Københavns Kommunes træpolitik for at markere de...

 • Klimatilpasning

  Københavns Kommune

  Regn: Data er udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser steder, hvor der sker oversvømmelse ved en 100 års regnhændelse i 2010, 2060 og 2110. Opstuvningen af vand kommer primært fra kloak,...