• Parkering

  Randers Kommune

  Parkering i Randers

 • Dataforsyningen

  Andres data

  Det skal være nemmere at få adgang til offentlige data. Derfor etablerer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Dataforsyningen. Besøg SDFE Labs eller tag en brugertest og giv dit bidrag til...

 • Forsyningsdataportal

  Andres data

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet præsenterer i samarbejde med Energistyrelsen, Forsyningssekretariatet, Forsyningstilsynet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en samlet indgang...

 • DMI vejrdata

  Andres data

  DMI indsamler hvert minut store mængder vejr-, hav- og klimadata, der bruges i DMI’s udarbejdelse af vejrudsigter, varsler, klimadata, samt vejr- og klimamodeller. DMI frisætter frem mod 2023 sine...

 • Åbne skattelister

  Andres data

  Fra http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167688 Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for selskaber skal være offentligt tilgængelige, fordi der ønskes en større åbenhed om selskabers...

 • Arbejdsulykker

  Vejle Kommune

  Viser Data om arbejdsulykker (Registreret i EASY)med og uden fravær, fordelt på forvaltning og FagMED. Anden del viser arbejdsylykker med fravær holdt op mod mio. arbejdstimer (1655 timer pr....

 • Populære materialer ved Vejle Bibliotekerne

  Vejle Kommune

  Top 100 lister med populære materialer fra Vejle Bibliotekernes beholdning. OPDATERING 30-01-2017: Dette datasæt er ikke længere live og opdateres ikke længere automatisk hvert 10. minut. Fra den...

 • Køn og alder

  Vejle Kommune

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • BBR-bygning-helårsbeboelse

  Vejle Kommune

  Temaet viser alle geokodede bygninger, hvor bygningsanvendelsen er angivet til helårsbeboelse i BBR-registret (anvendelseskode 110, 120, 130, 140, 150, 160 og 190). Endvidere er bygningen tilknyttet...

 • BBR-bygning-landbrug

  Vejle Kommune

  Temaet viser alle geokodede bygninger, hvor bygningsanvendelsen er angivet til landbrugsanvendelse i BBR-registret (anvendelseskode 210). Endvidere er bygningen tilknyttet en række supplerende...