204 fundne resultater

 • Skolebusruter

  Randers Kommune

  Skolebusruter i Randers Kommune

 • Haller

  Randers Kommune

  Haller i Randers Kommue

 • Bybusruter

  Randers Kommune

  Bybusruter i Randers Kommune

 • Skoler

  Randers Kommune

  Skoler i Randers Kommune - herunder offentlige, private og specialskoler.

 • Energi Data Service

  Open Data DK

  Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. Der er også data om kommunernes...

 • Institutionsregistret

  Open Data DK

  Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt...

 • Folketingets dataportal

  Open Data DK

  Folketingets åbne data er en tjeneste, hvor du via en web service kan få adgang til data fra Folketinget. Folketingets dataportal indeholder data om folketingsmedlemmer såvel som data om sager og...

 • Datafordeleren

  Open Data DK

  Datafordeleren giver adgang til sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. Datafordeleren er udsprunget af en fællesoffentlig...

 • Danmarks Miljøportal

  Open Data DK

  Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem kommuner, regioner og staten. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle...

 • Virk Data

  Open Data DK

  Virk Data er Erhvervsstyrelsens egen dataportal. Her findes en lang række erhvervsrelevante datasæt såsom CVR data, lokalplaner, branchekoder og meget andet. Virk Data afholder desuden ofte...