Licens: Aarhus licens

Format: CSV

Grupper: Befolkning og samfund

2 fundne resultater

  • Befolkningsdata i Aarhus kommune

    Aarhus Kommune

    Datasættet indeholder befolkningsdata i Aarhus kommune for de seneste 5 år opdelt på aldersgrupper og skole/lokaldistrikter- og Børn og Unge områder. Data opgøres hvert kvartal. _Hvis du har brug...

  • Tællekamera på Dokk1

    Aarhus Kommune

    Data opdateres ikke. De benyttede tællekameraer er udskiftet med anden type kamera og optællingsmetode sker via anden software. Aktuelle data fra disse kameraer kan ses i datasættet [Besøgstal og...