• Belysningsarmaturer Aarhus Kommune

  Aarhus Kommune

  Vejbelysningsarmaturer udskiftet i projektet "Energirenovering Vejbelysning" ved Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse. Se mere om projektet med at udskifte vejbelysning her:...

 • Trafiktal - Aarhus Kommune

  Aarhus Kommune

  Regneark indeholdende trafiktal for de steder, hvor kommunen har foretaget tællinger. Læs mere om kommunen trafiktal her: https://aarhus.dk/om-kommunen/aarhus-i-tal/trafik-og-infrastruktur/#1

 • Hastighedsmålinger - Aarhus Kommune

  Aarhus Kommune

  Regneark med de hastighedsmålinger kommunen har foretaget i perioden 2000-2013 Find evt. nyere data og yderligere info her: https://aarhus.dk/om-kommunen/aarhus-i-tal/trafik-og-infrastruktur/#3

 • Realtids trafikdata

  Aarhus Kommune

  Datasæt med metadata for trafikmåling i Aarhus og live/realtidsmålinger af trafikken i Aarhus Kommune. Indsamlingsformål: De indsamlede data er en del af Aarhus Kommune, Trafik og Vejes arbejde med...

 • Parkeringshuse i Aarhus

  Aarhus Kommune

  Datasættet indeholder data fra parkeringshuse i Aarhus. Det viser det samlede antal parkeringspladser og antal pladser i husene, der er optaget. Listen over parkeringshuse ser således ud: + ...

 • Gravetilladelser

  Aarhus Kommune

  Datasæt indeholder godkendte gravetilladelser i Aarhus Kommune fra den 1/12-2017 til dags dato. Data kan også ses sammen med data vedrørende Arrangementer her: http://kort.brugaarhus.dk/