• Plandata.dk

    Andres data

    Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er...

  • Kommunens planer på PlansystemDK

    Vejle Kommune

    PlansystemDK indeholder alle planforslag og vedtagne planer efter planloven. Det omfatter bl.a. kommuneplaner, lokalplaner, sektorplaner m.fl. Data hentes fra den landsdækkende service, og omfatter...