Grupper: Uddannelse, kultur og sport

Grupper: Transport

Organisationer: Københavns Kommune

3 fundne resultater

 • Råden over vej med events

  Københavns Kommune

  Lokationsdata fra Erhvervsportalen styres p.t. udelukkende via adresse validering. Data foreligger samlet i en tabel som punkt, linje og flade. Datasættet indeholder følgende data: *...

 • Arealer til arrangementer

  Københavns Kommune

  Areal der kan bruges til arrangementer. Indeholder også information omkring tilkørselsforhold (Adgang til arrangementspladsen), friholdspassager, maksimal vægtbelastning samt materiel afhængig af...

 • Cykeldata

  Københavns Kommune

  Indeholder Cykelsti/baner, Cykelmuligheder (cykelforbindelser til det øvrige cykelrutenet. Dvs. veje uden cykelstier, men som er velegnede cykelruter, samt cykelstier uden for vejnettet), Grønne...