• Sensordata

    Aarhus Kommune

    Data hentes fra sensorer placeret mellem Dokk1 og Navitas. Ressourcerne består af målinger for de respektive størrelser på det angivne tidspunkt i UTC. Upload sker hver 5. minut.

  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Terræn

    Aarhus Kommune

    For terrændata henvises indtil videre til data fra den nationale danske højdemodel der er fra 2015. Se nærmere her: https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmterr%C3%A6n-04-m-grid