• Vejstatus

    Vejle Kommune

    Vejstatus for vejstrækninger i Vejle Kommune. Indeholder oplysninger om vejklasser (kommuneveje, private fællesveje m.fl.) på alle kommune- og private veje (ekskl. statsveje).

  • Gravetilladelser

    Vejle Kommune

    Gravetilladelser (ansøgning, gældende og fremtidige) på kommuneveje og private fællesveje i Vejle kommune.