Grupper: Regeringen og den offentlige sektor

50 fundne resultater

 • Statistik om www.odaa.dk

  Aarhus Kommune

  __Dette datasæt opdateres ikke længere__ Aarhus Kommune har indtil december 2017 haft en lokal dataplatform, www.odaa.dk, hvor der blev indsamlet statistik. Den lokale dataplatform er nu nedlagt,...

 • Open Data Aarhus' nyhedsbrev

  Aarhus Kommune

  __Dette datasæt opdateres ikke længere__ Tidligere havde Open Data Aarhus sit eget nyhedsbrev. Hvis du vil læse vores nyhedsbreve, skal du blot åbne .msg-filerne. PDF filerne er hjælpefiler, og...

 • Plandata.dk

  Andres data

  Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er...

 • Wifi i Aarhus Kommune - Statistik

  Aarhus Kommune

  Statistik omkring brugen af Wifi i Aarhus Kommune. Lokationer kan ses på datasættet https://www.opendata.dk/city-of-aarhus/wifi-i-aarhus-kommune

 • Danmarks Statistik

  Andres data

  Danmarks Statistik har en lang række data om bl.a. kommunerne og regionerne. Danmarks Statistiks åbne data er officielle statistikdata, der er elektronisk tilgængelige på en sådan måde, at brugere kan...

 • Den Danske Valgdatabase

  Andres data

  Valgdatabasen indeholder geografiske data for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger siden 1979 opgjort helt ned på de enkelte valgsteder. Når man henter data fra databasen,...

 • Folketingets dataportal

  Andres data

  Folketingets åbne data er en tjeneste, hvor du via en web service kan få adgang til data fra Folketinget. Folketingets dataportal indeholder data om folketingsmedlemmer såvel som data om sager og...

 • Borgerpanelundersøgelser

  Københavns Kommune

  Københavns Kommune undersøger borgernes holdninger og kendskab til byen via det elektroniske Borgerpanel. Her præsenteres resultater af borgerpanelundersøgelserne, som er foretaget og bearbejdet af...

 • Status på politiske pejlemærker 2014 til 2017

  Københavns Kommune

  Socialudvalget har vedtaget ni pejlemærker for arbejdet på det sociale område. Pejlemærkerne udstikker retningen for Socialudvalgets og Socialforvaltningens arbejde i valgperioden fra 2014-2017.