10.40.08 Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser på vandløb. Temaet viser reglerne for sejlads på kommunevandløb. Sejladsbestemmelserne fastsættes i vandløbsregulativerne, som udarbejdes i henhold til Vandløbsloven. For Skjern Å er sejladsbestemmelserne dog fastlagt i en bekendtgørelse.

7 datasæt

Organisation

Ringkøbing - Skjern

Ringkøbing-Skjern kommune udstiller lokale GIS-temaer på kommunens https://opendata.rksk.dk. Fra 2020 fremgår disse også af Læs mere

Metadata

Forfatter
dcat_issued
2018-08-24T10:25:55.000Z
dcat_modified
2020-09-20T08:38:29.000Z
dcat_publisher_name
Ringkøbing Skjern Kommune ***ArcGIS Online ***
guid
https://opendata.rksk.dk/datasets/3ca145a6fd01480eb7c0e82b41b4bd6b_135
language
Grupper

Miljø

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

ArcGIS Hub Dataset

GeoJSON

CSV