06.44 Projektområdeudkast for NP Skjern Å

Projektområdeudkastet for Nationalpark Skjern Å er vedtaget af Nationalpark Skjern Å-udvalget d. 26. februar 2019 og offentliggjort på et borgermøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter d. 6. marts 2019. Projektområdeudkastet bygger på en række principper som understøttes af eksisterende udpegninger. Følgende GIS-lag er benyttet i udarbejdelsen af projektområdet: 26.02 Beskyttet natur, 26.32/26.34 Natura 2000, 14.02 Fredede områder, 14.44/14.46 Sø- og Åbeskyttelseslinjen, 12.07.01 Grønt Danmarkskort og 12.05 Kulturhistorie. GIS-lagene er klippet d. 25. februar 2019.

7 datasæt

Organisation

Ringkøbing - Skjern Ringkøbing - Skjern

Ringkøbing-Skjern kommune udstiller lokale GIS-temaer på kommunens https://opendata.rksk.dk. Fra 2020 fremgår disse også af Læs mere

Metadata

Dataejer
dcat_issued
2019-04-15T06:48:55.000Z
dcat_modified
2020-12-04T07:47:45.000Z
dcat_publisher_name
Ringkøbing Skjern Kommune ***ArcGIS Online ***
guid
https://opendata.rksk.dk/datasets/bbe7561edda24935bcaa00126d6b856f_307
language
Grupper

Keywords

Del

ArcGIS Hub Dataset

GeoJSON

CSV